Zostatky účtov

Zostatok: Vklady – výbery + zisk/strata z minulých pozícií. Nezahŕňa zisk/stratu z aktuálnych otvorených pozícií
Dostupný zostatok: Čiastka, ktorá je k dispozícii. Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií – Počiatočná marža
Zisk/strata: Zisk alebo strata za všetky otvorené pozície (zisk + strata + denný príplatok * počet dní)
Imanie: Aktuálna hodnota účtu. Zostatok + ∑ ziskov/strát

Príklad zostatku účtu:

Prihlásili ste sa a vložili 1000 USD kreditnou kartou
Zostatok: 1000 USD. (Vklady – výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
Zisk/strata = 0 USD. (Celkový zisk/strata zo všetkých otvorených pozícií vrátane denných príplatkov)
Dostupný zostatok: 1000 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií – počiatočné marže)
Imanie: 1000 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

13.00 – Nakúpite 100 barelov ropy za trhovú cenu 60,00 USD s príkazom Take Profit, keď ropa dosiahne 66,00 USD.
Celková čiastka vášho nákupu je: 100*60,00 USD = 6000 USD
Počiatočná marža potrebná pre ropu je 10 %: 600 USD
Udržiavacia marža potrebná pre udržanie pozície ropy je 5 %: 300 USD
Pokiaľ vaše imanie klesne pod 300 USD, obdržíte výzvu Margin Call.
Zostatok: 1000 USD
Zisk/strata = 0 (rozpätie ropy je zvyčajne 5 centov, takže váš zisk/strata by bola -5 USD)
Dostupný zostatok po nákupe ropy je: 400 USD. (1000 USD – 10%*6000 USD = 400 USD).
Imanie je 1000 USD (1000 USD + 0 USD).

14:05 – Ropa vyskočí na 64 USD.
„Zostatok“: 1000 USD
„Zisk/strata“: + 400 USD. (100*64 USD-100*60 USD)
Dostupný zostatok: 800 USD. (1000 USD – 10%*6000 USD + 400 USD= 800 USD).
Imanie: 1400 USD (1000 USD + 400 USD).

14:15 – ropa vyskočí na 66 USD – Zostatok pred realizáciou príkazu Take Profit.Zostatok: 1000 USD
Zisk/strata: + 600 USD. (100*66 USD-100 * 60 USD)
Dostupný zostatok: 1000 USD. (1000 USD – 10%*6000 USD + 600 USD = 1000 USD)
Imanie: 1600 USD (1000 USD + 600 USD)

14:15 – Dôjde k realizácii vášho príkazu Take Profit. Na tomto obchode zarobíte 600 USD
Zostatok: 1600 USD
Zisk/strata: 0. (žiadne otvorené pozície)
Dostupný zostatok: 1600 USD
Imanie: 1600 USD
 
 
Začnite obchodovať práve teraz