Typy príkazov | S jakými typy příkazů se na Plus500 setkáte?

Stop Limit

Príkaz Stop Limit je spôsob ochrany vašich ziskov v prípade, že určitý finančný nástroj (forex, akcia, komodita nebo index) stúpne. Príkaz stop limit dáva Plus500 pokyn na predaj nástroja hneď, ako nástroj dosiahne určitú sumu, pokiaľ sa tak stane.

Stop Loss – (Maximálna strata)

Príkaz Stop Loss je spôsob ochrany pred stratou v prípade, že určitý finančný nástroj (forex, akcia, komodita alebo index) klesne. Príkaz Stop Loss vydá systému Plus500 pokyn na predaj nástroja, pokiaľ jeho cena klesne na určitú hodnotu.

Keď akcia klesne na túto cenu, z príkazu Stop Loss sa stane trhový príkaz. Trhový príkaz vydá systému Plus500 pokyn na okamžitý predaj za najlepšiu možnú cenu. Keďže trh je nestály, nemusíte získať presne tú cenu, ktorú ste chceli, ale mali by ste sa dostať blízko.

Chráňte svoje zisky

Príkaz Stop Loss sa používa na ochranu vašich ziskov pri stúpajúcich akciách. Vy sa rozhodnete, pri akej cene chcete nástroj uzavrieť a systému Plus500 vydáte pokyn na uzavretie pozície v prípade, že bude takáto cena dosiahnutá.

Príkaz Stop Loss je možné zadať štyrmi spôsobmi.

1. Zadáte obchodnú cenu. Napríklad ak sa vaše akcie predávajú za 40 USD za jeden podiel, môžete zadať príkaz Stop Loss pre hodnotu 37.50 USD za podiel. Keď cena akcií klesne na 37.50 USD, aktivuje sa príkaz Stop Loss a Plus500 akciu predá.
2. Zadáte čiastku najvyššej prípustnej straty. Plus500 podľa tejto čiastky vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Stop Loss.
3. Zadáte vzdialenosť v bodoch od aktuálnej ceny. Plus500 následne vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Stop Loss.
4. Zadáte percento aktuálnej ceny. Plus500 následne vypočíta príslušnú cenu pre príkaz Stop Loss.

Trailing Stop

Príkaz Stop Limit je spôsob ochrany vašich ziskov v prípade, že určitý finančný nástroj (forex, akcia, komodita nebo index) stúpne. Príkaz stop limit dáva Plus500 pokyn na predaj nástroja hneď, ako nástroj dosiahne určitú sumu, pokiaľ sa tak stane.

Vstupné príkazy

Vstupné príkazy sa realizujú vo chvíli, kedy trhová cena dosiahne vami uvedené ceny a otvorí novú pozíciu. Cena môže byť vyššia alebo nižšia ako aktuálna obchodná cena.

Existujú štyri typy vstupných príkazov:

  • Entry-Limit-Buy: počkať, kým cena neklesne pod aktuálnu cenu (používa sa pri nákupe).
  • Entry-Stop-Buy: počkať, kým cena nestúpne nad aktuálnu cenu (používa sa pri nákupe).
  • Entry-Limit-Sell (going short): počkať, kým cena nestúpne nad aktuálnu cenu (používa sa pri predaji).
  • Entry-Stop-Sell (going short): počkať, kým cena neklesne pod aktuálnu cenu (používa sa pri predaji).
Vyskúšajte si demo prostredie hneď