Nástroje | Typy nástrojů na plus500.com

Podiely/akcie/kmeňové akcie CFD – Google, Vodafone, Barclays, Nokia, BMW, atď. Kmeňové CFD platformy Plus500 vám umožňujú obchodovať CFD s najaktívnejšie obchodovanými akciami na svete. Zmluvná hodnota kmeňovej CFD platformy Plus500 sa rovná cene kótovanej v centoch. Pokiaľ sa napríklad Google CFD obchoduje za 490,23 USD, potom hodnota jedného Google CFD je 490,23 USD. Len za ekvivalent 5 % počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 20-násobnú angažovanosť voči najaktívnejšie obchodovaným akciám registrovaným na svetových burzách.

Obchodovanie s indexmi CFD – S&P 500, FTSE 100, DAX 30, atď. Plus500 umožňuje obchodovať špičkové svetové akciové indexy. Zmluvná hodnota jedného indexu CFD sa rovná cene kótovanej v mene daného indexu. Napríklad ak sa DIJA CFD obchoduje za 13 805,56 USD, potom je hodnota jedného DIJA CFD 13 805,56 USD. Len za ekvivalent 5% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 20-násobnú angažovanosť voči špičkovým akciovým indexom.

Obchodovanie s forexom – EUR/USD, EUR/GBP, USD/JPY, atď. Obchodujte prostredníctvom Plus500 s niektorými z najaktívnejšie obchodovaných FX (forexových) párov. Zmluvná hodnota jedného FX CFD sa rovná 100-násobku ceny kótovanej v druhej z mien v páre. To znamená, že ak sa CFD AUD/USD obchoduje za 0,9450, potom je hodnota jedného CFD AUD/USD 94,50 USD, resp. 100 AUD. Len za ekvivalent 5% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 20-násobnú angažovanosť voči najaktívnejšie obchodovaným FX párom.

Komoditné CFD – surová ropa, zlato, striebro atď. Kľúčové svetové komodity sú pripravené na obchodovanie na platforme Plus500. Zmluvná hodnota jedného komoditného CFD sa rovná cene kótovanej v mene danej komodity. Preto ak sa CFD zlata obchoduje za 786.40 USD, hodnota jedného CFD zlata je 786.40 USD (resp. ekvivalent jednej trójskej unce zlata). Investíciou v hodnote len 5% počiatočnej marže môžete s pákovým efektom získať až 20-násobok angažovanosti voči týmto kľúčovým komoditám.