Marže | Margin Call

Úroveň udržiavacej marže je minimálna čiastka imania, ktorú potrebujete na udržanie otvorenej pozície. Ak výška vášho imania klesne pod túto minimálnu čiastku, Plus500 vydá výzvu Margin Call a zatvorí všetky otvorené pozície dovtedy, kým imanie na vašom účte neprekročí požadovanú úroveň udržiavacej marže.

Príklad, ako môže dôjsť k vydaniu výzvy Margin Call:

Prihlásili ste sa a vložili ste 600 USD prostredníctvom kreditnej karty
Zostatok: 600 USD (Vklady – výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
Dostupný zostatok: 600 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií – počiatočné marže)
Zisk/strata = 0 USD (Celkový zisk/strata zo všetkých otvorených pozícií vrátane denných prirážok)
Imanie: 600 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

11.30 – nakúpite 10 podielov Google (CFD) po 540,00 USD
Celková čiastka, ktorú ste kúpili, je: 10*540,00 USD = 5400 USD
Počiatočná marža potrebná pre 10 podielov Google je 10%: 540 USD
Udržiavacia marža potrebná na udržanie 10 podielov Google je 5%: 270 USD
Ak výška vášho imania klesne pod 270 USD, obdržíte výzvu Margin Call. Plus500 zlikviduje vaše otvorené pozície.
Zostatok: 600 USD.
Dostupný zostatok potom, ako ste kúpili podiely Google, je: 60 USD (600 USD – 10%*5400 USD)
Zisk/strata = 0 USD
Imanie: 600 USD (600 USD + 0 USD)

12.15 – akcie Google klesnú na 520 USD
Zostatok: 600 USD
Dostupný zostatok: 0 USD (600 USD – 10%*5400 USD + 10*(520 USD-540 USD))
Zisk/strata = -200 USD (10*520 USD – 10*540 USD)
„Imanie“ je 400 USD (-200 USD + 600 USD)

13.10 – akcie Google klesnú na 490 USD. Obdržíte výzvu Margin Call a Plus500 zlikviduje vašu pozíciu.
Zostatok: 600 USD
Dostupný zostatok: 0 USD (600 USD – 10%*5400 USD + 10*(490 USD-540 USD))
Zisk/strata = -500 USD (10*490 USD – 10*540 USD)
Imanie: 100 USD (-500 USD + 600 USD)

Dôvodom, prečo ste obdržali výzvu Margin Call je, že výška vášho imania je 100 USD, zatiaľčo na udržanie otvorenej pozície na 10 podielov Google potrebujete 270 USD. Z tohto dôvodu Plus 500 zlikvidoval vašu pozíciu. Váš aktuálny zostatok je:
Zostatok: 100 USD (Zostatok sa zmení len pri zatváraní pozície alebo vyberaní prostriedkov).
Dostupný zostatok: 100 USD (Vklady – výbery + zisk/strata zo zatvorených pozícií)
Zisk/strata = 0 USD (Žiadne otvorené pozície)
Imanie: 100 USD (Zostatok + zisk/strata z otvorených pozícií)

Počiatočná marža

Aby mohla byť otvorená nová pozícia, dostupné imanie na účte musí prekročiť požadovanú úroveň počiatočnej marže. Pre každý finančný nástroj sa vyžaduje špecifická úroveň počiatočnej marže.
Úroveň počiatočnej marže pre konkrétne nástroje zistíte tak, že prejdete na obrazovku hlavnej haly na obchodnej platforme Plus500, zvolíte si nástroj, ktorý si želáte prezrieť a kliknete na „Detaily“ na konci radu na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa vyskakovacie pole a úroveň počiatočnej marže bude uvedená v jeho pravom hornom rohu.

Udržovacia marža

Pre udržanie otvorenej pozície musíte zabezpečiť, aby hodnota dostupného imania na účte bola vyššia ako úroveň udržiavacej marže. Požiadavky na úroveň udržiavacej marže závisia na jednotlivých nástrojoch.
Úroveň udržiavacej marže pre konkrétny nástroj zistíte tak, že prejdete na obrazovku hlavnej haly na obchodnej platforme Plus500, zvolíte si nástroj, ktorý si želáte prezrieť a kliknete na „Detaily“ na konci radu na pravej strane obrazovky. Zobrazí sa vyskakovacie pole a úroveň počiatočnej marže bude uvedená v jeho pravom hornom rohu.