Affiliate program | Spolupracujte s námi

Plus500 ponúka taktiež program Affiliates, pomocou ktorého môžete propagovať tento forex.

  • Každý, kto je starší ako 18 rokov, sa môže tohto programu zúčastniť.
  • Nemusíte vlastniť svoj web, je mnoho spôsobov ako propagovať burzy.

Program Plus500 môžete propagovať s použitím Marketingových nástrojov dostupných na Vašom účte. Odkazy a bannery obsahujúce vaše partnerské ID môžete umiestniť na týchto miestach:

  • Stránky, ku ktorým máte prístup: Vaše vlastné stránky, blogy, na ktorých ste aktívny, profily atď.
  • Stránky a blogy Vašich priateľov.
  • Dohodnite propagáciu na stránkach s ich vlastníkmi.
  • Spusťte kampaň „pay per click“, ako napríklad Google Adwords, Yahoo! a podobné.
  • Založte nové fórum alebo ministránku týkajúcu sa finančných oblastí.
  • Posielajte newslettery potenciálnym obchodníkom.
  • Používajte stránky spoločenských sietí, ako napr. Facebook a ďalšie.

Alebo použite akýkoľvek iný nápad, ktorý Vám pomôže rozšíriť Vaše propagačné odkazy a bannery!

Registrácia do affiliate programu
Umiestnením banneru si môžete pravidelne zarábať tisíce dolárov mesačne!!!

Ako budem odmeňovaný za kvalifikovaných obchodníkov?

Keď si používateľ z vášho propagačného odkazu otvorí skutočný účet a začne reálne obchodovať, po otvorení niekoľkých pozícií prekročí kvalifikačný CPA limit. Každý mesiac vypočítajú súčet nových kvalifikovaných CPA obchodníkov spadajúcich pod vaše partnerské ID. Zarobíte vašu hodnotu CPA vynásobenú počtom kvalifikovaných CPA obchodníkov. V prípade, že je táto hodnota nižšia ako 150 USD, bude akumulovaná do platby v budúcom mesiaci. Výplata prebieha vždy 10. deň každého mesiaca.

Odmena za novo privedeného kvalifikovaného obchodníka

Štát Čiastka za privedeného partnera
Austria $350
Belgium $350
Brazil $125
Bulgaria $150
Cyprus $350
Czech Republic $350
Denmark $500
Finland $350
France $500
Germany $500
Greece $350
Hong Kong $350
Ireland $350
Israel $200
Italy $500
Kuwait $350
Latvia $150
Luxembourg $500
Malaysia $150
Malta $350
Netherlands $500
Norway $500
Poland $150
Portugal $350
Romania $150
Slovakia $350
Spain $350
Sweden $500
Switzerland $500
Turkey $135
United Arab Emirates $350
United Kingdom $500
Ostatná krajiny $200

 

Registrácia do affiliate programu